قم، بلوار جمهوری، بعد از تقاطع جوادالائمه، جنب پل 9 دی، سرای برق سهرابلو
موجود
پنل کدینگ نگین
تماس بگیرید
  

صفحه کلید لمسی و نمایشگر ...

موجود
پنل 24 واحدی اکسپندر سوئیچر جدا نفیس
تماس بگیرید
  

بدون دوربین (اکسپندر) بدون نیاز به ...

موجود
پنل 24 واحدی سوئیچر جدا نفیس
تماس بگیرید
  

دارای دزدگیر امکان بازکردن درب و ...

موجود
پنل 22 واحدی روبرو سوئیچر جدا نفیس
تماس بگیرید
  

بیشترین تنظیم زاویه دوربین در ...

موجود
پنل 20 واحدی روبرو سوئیچر جدا نفیس
تماس بگیرید
  

ضد باران و گردوغبار (مطابق ...

موجود
پنل 14 واحدی روبرو سوئیچر جدا نفیس
تماس بگیرید
  

دارای دزدگیر بیشترین تنظیم زاویه دوربین ...

موجود
پنل 12 واحدی روبرو سوئیچر جدا نفیس
تماس بگیرید
  

بیشترین تنظیم زاویه دوربین در ...

موجود
پنل 10واحدی روبرو سوئیچر جدا نفیس
تماس بگیرید
  

دارای دزدگیر ضد باران , گرد ...

موجود
پنل 8 واحدی روبه رو سوئیچر جدا نفیس
تماس بگیرید
  

مجهز به دزدگیر بیشترین تنظیم زاویه ...

موجود
پنل 8 واحدی روبرو سوئیچردار نگار
تماس بگیرید
  

صفحه کلید لمسی تنظیم دوربین در ...

موجود
پنل 7 واحدی زیرهم سوئیچردار نگار
تماس بگیرید
  

صفحه کلید لمسی عمق دید در ...

موجود
پنل 6 واحدی رو به رو سوئیچردار نگار
تماس بگیرید
  

صفحه کلید لمسی عمق دید در ...

موجود
پنل 5 واحدی زیرهم سوئیچردار نگار
تماس بگیرید
  

صفحه کلید لمسی عمق دید در ...

موجود
پنل 4 واحدی زیرهم سوئیچردار نگار
تماس بگیرید
  

صفحه کلید لمسی عمق دید در ...

موجود
پنل 3 واحدی زیرهم سوئیچردار نگار
تماس بگیرید
  

صفحه کلید لمسی عمق دید در ...

موجود
پنل 2 واحدی زیرهم سوئیچردار نگار
تماس بگیرید
  

صفحه کلید لمسی عمق دید در ...

موجود
پنل تک واحدی سوئیچردار نگار
تماس بگیرید
  

صفحه کلید لمسی عمق دید در ...

موجود
پنل 6 واحدی روبرو سوئیچدار نفیس
تماس بگیرید
  

ضد باران, گرد و غبار (مطابق ...

موجود
پنل 5 واحدی زیرهم سوئیچدار نفیس
تماس بگیرید
  

ضد باران, گرد وغبار (مطابق ...

موجود
پنل 4 واحدی زیرهم سوئیچدار نفیس
تماس بگیرید
  

امکان باز کردن درب و جک ...

موجود
پنل 3 واحدی زیرهم سوئیچدار نفیس
تماس بگیرید
  

قابلیت چرخ دوربین در چهار ...

موجود
پنل 2 واحدی زیر هم سوئیچدار نفیس
تماس بگیرید
  

مجهز به دزدگیر بیشترین تنظیم زاویه ...

موجود
پنل تک واحدی سوئیچدار نفیس
تماس بگیرید
  

بیشترین تنظیم زاویه دوربین در ...